Nga Kastriot Dervishi

Pas dhënieve të dënimeve, të dënuarit u çuan për të vuajtur atë nëpërmjet punës së detyruar. Sipas një informacioni, Rini Monajka, Flamur Begu, Kolec Hublina, Nikolin Margjini, Tonin Dema, gjenden në Repartin nr.311 Qafë Bari. Sipas urdhrit të datës 19.9.1990, ky repart (komanda dhe të burgosurit) u vendos në Burrel. Në raportin e datës 15.10.1990 të Komandës së Repartit nr.321 Burrel, në lidhje me studimin për dekretin nr.7412, datë 8.9.1990 të Presidiumit të Kuvendit Popullor, ndër të tjera thuhej:

“Rini Monajka, i biri i Zefit dhe Rozës, i vitlindjes 1953, lindur e banues në Shkodër, me origjinë e gjendje shoqërore punëtor, me shtetësi e kombësi shqiptare, me arsim të mesëm, beqar, i dënuar me 7 vjet heqje të lirisë nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.2, datë 30.4.1990 për krimin e moskallëzimit të një krimi kundër shtetit, parashikuar nga neni 112/2 i Kodit Penal. Ka vuajtur gjithsej 8 muaj, 6 ditë dhe i mbeten për të vuajtur 6 vjet, 3 muaj, 24 ditë. Ky i dënuar, së bashku me anëtarët e tjerë të grupit me të cilët është dënuar, ka mbajtur qëndrim shumë negativ gjatë kësaj kohe. Ka organizuar ngjarjet e fundit në Repartin 311 Qafë Bari. Qëndron në pozita armiqësore. Nuk bëhet fjalë për futje në rrugën e riedukimit”.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here