Browsing: Daily Mail

Trafikimi i njerëzve drejt Anglisë vijon të mbetet një çështje shqetësuese për vetë këtë vend por edhe për vendet e tjera që përdoren si tranzit. Tashmë trafikantët po kërkojnë rrugë dytësore për të kryer aktivitetet e tyre të paligjshme pas shtimit të kontrolleve nga Britania e Madhe. Ndërkohë mediat angleze i kanë kushtuar një artikull