Duke shfletuar: Sociale

Një jetesë e shëndetshme, bazuar në filozofinë eco health përkthehet edhe në një shëndet mendor të qëndrueshëm. Studimet e fundit tregojnë se 1 në 7 fëmijë dhe adoleshentë përjetojnë forma të çrregullimit mendor. E thënë në përqindje,…