Browsing: taksa

Qeveria do të ndërmarrë një sërë reformash të thella në disa sektorë të ekonomisë me qëllim me  rritjen e prodhimit vendas, nxitjen e investime ve të reja dhe sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshme dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Programi i Reformave Ekonomike (ERP), 2020–2022, është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe parashikon ndërhyrje në sektorin e