Çdokush që kërkon të bëjë çregjistrimin e përkohshëm apo të përhershëm të mjetit mund të rezervojë online takimin pranë sporteleve të Drejtorisë së Transportit Rrugor në Tiranë, duke evituar pritjet dhe radhët e gjata.

Shërbimi aksesohet në faqen online të drejtorisë, ndërkohë që dokumentet e kërkuar për këtë procedurë duhet të paraqiten vetën në datën dhe orën e rezervimit.

Referuar aplikacionit, qytetarët mund të zgjedhin datën dhe orën që është në dispozicion, ndërkohë që emri I personit që prenoton online duhet të korrespondojë me atë që do të paraqitet në sportel, raporton scan.

Ndërkaq, ky dikaster sqaron se për të kryer procedurën e çregjistrimit të përkohshëm, duhet që personi I interesuar të paguajë paraprakisht taksat e mjetit si dhe të paraqesë një sërë dokumente, sikurse është leja e qarkullimit, target e mjetit apo dokumenti I identifikimit. Tarifa për këtë shërbim është 1000 lekë.

Ndërkaq, për çregjistrimin e përhershëm, përveç këtyre dokumenteve kërkohet edhe vërtetimi i marrë nga Regjistri i Barrëve Siguruese si dhe certifikata e pronësisë së mjetit.

Kur mjeti çregjistrohet, pasi ka dalë nga përdorimi shërbimi kushton 600 lekë, ndërsa për çregjistrime të përhershme me qëllim eksporti shërbimi kushton 4000 lekë.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here