Ndryshimet në  projektligjin “Për  urdhrin e punonjësve socialë”  u diskutuan  në Komisionin parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë me grupet e interesit ku këta të fundit  kërkuan që  nga ndërhyrjet   që po bëhen në këtë projektligj të mos penalizojnë  ata punonjës të cilët nuk kanë kryer  specializimet përkatëse duke shtuar se në projektligj duhet të përcaktohen qartë  kushtet për marrjen e licencës .

“Në momentin që është në fuqi ky ligj dhe hyn në fuqi ky ligj profesionisti i punonjësit social që do ketë dëshirën të ushtrojë profesionin dhe që duhet patjetër ta bëjë këtë master profesional apo shkencor. Ajo që është e rëndësishme të vendoset në ligj është fakti në nenin 19 dispozitat kalimtare pika 1 nuk mund të lihet evasive që mund të bëhet një kurs i specializuar apo specializim, sepse atëherë do të kemi një disbalancë mes masterit profesional dhe shkencor, si edhe një kursi profesional, që mund të kryhet edhe në Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional.” – u shpreh Klaudio Pulaha , përfaqësues i CRCA.

Por përfaqësues nga Ministria E Shëndetësisë  i kërkuan grupeve të interesit të mos bllokojnë  procesin për hapjen e urdhërit duke  krijuar barriera  nëpërmjet kërkesave shtesë krahas atyre që vetë kanë propozuar

“Më shumë se i joni është i juaji që ky Urdhër të ngrihet, prandaj do kërkoja mirëkuptimin e të gjithë juve që sa më pak të bëjmë ndryshime dhe4 sa më pak të ketë barierra në ngritjen e këtij Urdhëri aq më shumë do jetë në interesin e të dy palëve, dhe në interes të zbatimit të këtij ligji, sepse ka qenë pikërisht kjo arsyeja që është penguar.” – u shpreh Merita Xhafaj, drejtoreshë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë.

Projektligji “Për  urdhrin e punonjësve socialë”  pritet të diskutohet nen për nen  në seancë plenare Kuvend.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here