Skema e vlerësimit të mësuesve me qëllim punësimin e tyre, do të pësojë sërish ndryshime.

Ky është edhe shkaku i pezullimit të procedurës së dorëzimit të dosjeve në Drejtoritë Arsimore Vendore prej gati një muaji. Detajet që do të jenë pjesë e udhëzimit që parashikon lëvizjet paralele, emërimet dhe largimet nga puna të mësuesve i sqaroi një ditë më parë vetë ministrja e Arsimit, Besa Shahini, në një dalje publike për mediat.

“Jemi në proces të përfundimit të një rregullimi të udhëzimit numër 38, që për shumicën e njerëzve që po na shohin nuk ka kuptim, por mësuesit e dinë shumë mirë se ky është udhëzim, me të cilin rregullohet punësimi i tyre dhe Drejtoritë Arsimore, Zyrat Arsimore duhet ta respektojnë me përpikëri”.

NDRYSHIMET

Janë tri ndërhyrje në udhëzim që lidhen me peshën e treguesve të caktuar në dosje, punësimin e mësuesit ndihmës, si dhe punësimet e mësuesve të lëndëve të përgjithshme në shkollat profesionale. Së pari, mesatarja e bachelor-it dhe masterit, si dhe njohja e mirë e një gjuhe të huaj do të kenë më shumë vlerë në listën e treguesve që finalizojnë vlerësimin e dosjes personale të çdo mësuesi, e cila ka 30% të peshës totale të pikëve në renditjen për punësim.

Një tjetër çështje me interes janë mësuesit ndihmës, të cilëve kjo administratë iu ka dhënë prioritet më shumë se asnjëherë tjetër, duke e çuar numrin e tyre mbi 700 në rang vendi. Në udhëzim do të ketë një nen të veçantë, me kushtet që duhet të plotësojnë këta të fundit për të qenë pjesë e trupës pedagogjike ndihmëse në një shkollë.

Një tjetër ndryshim ka të bëjë me shkollat profesionale, të cilat do të pranojnë edhe mësues të përgjithshëm, ndonëse nuk varen nga Ministria e Arsimit. Me këto ndryshime, që kanë mbajtur pezull edhe testimin e “Mësues për Shqipërinë”, i cili duhet të ishte kryer deri më tani, sipas ministres, mbyllet cikli i punësimeve dhe rregullohet një problematikë në shkollat e arsimit profesional, që janë nën mbikëqyrje të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Me bashkëpunimin e ri, punësimi i tyre do të bëhet sipas rregullave të portalit, që i nënshtrohet çdo mësues në vend.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here