Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm bankash në raport me popullsinë, por shërbimet financiare bazë ende mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të popullsisë as 40 për qind, teksa ata që përdorin bankën e kanë kryesisht e kanë për pagesa.

Shoqata e Bankave në bashkëpunim me shërbimet e hulumtimit në IDRA realizoi një vrojtim tek klientët e bankave në lidhje me perceptimet që ata kishin për shërbimet bankare.

Rezultatet e vrojtimit gjetën se, karta e debitit është produkti bankar më i përdorur nga klientët (44%).

Kartat e kreditit përdoren më pak, pasi vetëm 20% e të anketuarve kanë një të tillë. Ekziston një pjesë e konsiderueshme e përdoruesve të bankave që përdorin një kredi personale (11%), ndërsa një pjesë shumë e vogël kanë një kredi hipotekare (4%).

Së fundmi, letrat me vlerë të qeverisë dhe mbitërheqjet përdoren vetëm nga më pak se 4% e përdoruesve të bankës.

Duke analizuar të dhënat e ndara sipas moshës, shihet se gjenerata e vjetër ka më shumë gjasa të përdorë një llogari kursimi sesa ato më të rinjtë. Sidomos të anketuarit që i përkasin grupmoshës më shumë se 55 vjeç janë më të prirurit për të kursyer (46%).

Brezat e rinj nga ana tjetër i përdorin më shpesh kartat e kreditit (është produkti i dytë më i përmendur për këto grupmoshë).

Vetëm një e treta e 35-44 vjeç e të anketuarve përdorin një kartë krediti. Kjo grupmoshë gjithashtu dallohet paksa në lidhje me përdorimin e kredisë konsumatore / personale (24%), ndërsa grupmoshat e tjera i përdorin ato produkte dukshëm më rrallë.

Duke zbërthyer rezultatet nga punësimi, del se vetë-punësuarit dhe papunët / pensionistët përdorin më shumë llogari të kursimeve sesa cilido prej grupeve të tjera (përkatësisht 47% dhe 44%).

Kategoria e të vetpunësuarve tregon gjithashtu një përqindje të lartë të përdoruesve të kartave të kreditit.

Për më tepër, mund të vërehet se të anketuarit e papunë / pension, si dhe studentët, kanë më pak të ngjarë të përdorin produkte dhe shërbime bankare, siç janë kartat e kreditit dhe kreditë konsumatorë ose personale.

Duke marrë parasysh kategoritë e tjera, ka pak dallime midis të punësuarve në sektorin publik ose privat, ndërsa ato janë përdorues të moderuar të produkteve bankare.

Gjetjet e sondazhit tregojnë se sistemi bankar është industria më e besueshme në krahasim me të tjerët, me 30% të të anketuarve që besojnë plotësisht ose disi i besojnë asaj.

Industria e dytë më e lartë e vlerësuar është banka e Shqipërisë me një përqindje prej 24% të atyre që i besojnë plotësisht ose diku.

Qeveria, shoqatat e kursimeve dhe kredive (institucionet e kreditit jo-bankare), partitë politike dhe sistemi gjyqësor janë industri më pak të besuara. Sidomos, sistemi gjyqësor qëndron me një të tretën që thotë se nuk i beson aspak./ Monitor

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here