Mungesa e dokumentacionit të viteve të punës nëpër ish kooperativat bujqësore penalizon prej vitesh një numër shumë të madh pensionistësh të cilët nuk vërtetojnë dot vitet e punës për të përfituar pensionin e plotë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në shumë raste, regjistrat e Kooperativave janë dorëzuar me mangësi, apo fare. Një pjesë e këtyre regjistrave u shkatërruan gjatë trazirave të vitit 1997 dhe për këtë shkak periudhat e vjetërsisë në punë pranë kooperativave bujqësore nuk u janë njohur anëtareve të këtyre kooperativave, në mënyrë që të vërtetojnë periudhën e vjetërsisë në punë.

Këta persona u janë drejtuar shpesh gjykatave. Ndjekja e procedurave gjyqësore ka patur dhe ka një kosto financiare për këtë kategori, e cila është shlyer nga vetë personi ose nga vetë organet e sigurimeve shoqërore.

Ndërkaq, përmes një vendimi të miratuar më 15 korrik, Qeveria ka zgjidhur këtë problem për të paktën 72 ish kooperativa bujqësore.

Në mbështetje të ligjit nr. 169/2020, “Për njohjen si periudhë sigurimi për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore të kohës së punësimit në ish-kooperativat bujqësore”, këshilli I Ministrave ka miratuar tre lista të ish-kooperativave bujqësore për të cilat nuk disponohet dokumentacioni vjetërsisë në punë.

Në listën e parë janë përfshirë 18 ish koopertaiva bujqësore për të cilat konstatohet i munguar i gjithë dokumentacioni i vjetërsisë në punë. Në listën e dytë gjenden 15 ish kooperativa bujqësorë për të cilat konstatohet i munguar i gjithë dokumentacioni për sektorë apo fshatra të veçantë, në përbërje të saj. Ndërsa në listën e tretë janë renditur 39 kooperativa, fshatra apo sektorë për të cilat disponohen vetëm 1 apo 2 regjistra.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here