Mësuesit e rinj të profileve të gjuhës angleze, frënge, gjermane, italiane si dhe profile instrumente muzikore dhe Arte Figurative do ti nënshtrohen provimit të liçensës nga datat 11 deri më 15 nëntor.

Qendra Shërbimeve Arsimore ka publikuar listën me 500 kandidatë të cilët do t’i nënshtrohen provimit.

Provimi pritet të jetë i formuar i gjithi mbi alternativa dhe nevojiten përgjigjet e sakta të gjysmës së pyetjeve për tu konsideruar kalues. Kandidatët duhet të paraqiten në provim 30 minuta përpara nisjes së saj dhe duhet të jenë të pajisur me mjet identifikimi si dhe me mandatin që vërteton pagesën e tarifës së bashku me dy diplomat e të dyja cikleve që janë të domosdoshme.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here