Browsing: provime

Nxënësit që përfundojnë ciklin e detyruar arsimor (9-vjeçaren) do t’i nënshtrohen provimeve në muajin qershor. Sezoni i provimeve nis me Gjuhën e huaj, më 16 qershor, për të vazhduar tri ditë më vonë me lëndën e Gjuhës Shqipe dhe në mbyllje Matematika, në datën 23. Referuar urdhërit të Ministrisë së Arsimit, kohëzgjatja, monitorimi dhe vlerësimi